3 maja 1792 roku barwy biel oraz czerwień stały się oficjalnie barwami narodowymi Polaków. To historyczna data, bardzo przełomowa i istotna, choć niewiele osób zdaje sobie z niej sprawę. Zanim biel i czerwień zostały ustanowione barwami narodowymi, były używane bardzo często podczas różnych okoliczności, takich jak wojny, bitwy, zwycięstwa, klęski.

Symbolika kolorów

Czerwień to z jednej strony miłość, a z drugiej strony krew. Oznacza siłę i męstwo, braterstwo w walce, niezłomność i odwagę.

Biel jest zaś symbolem czystości, dobroci, szlachetnego czynu. Biel i czerwień nawiązują również do heraldyki Królestwa Polskiego, gdzie widnieje biały orzeł na czerwonym tle. 

Kotylion

Na podstawie barw narodowych utworzony został kotylion. Najczęściej tak mówimy – kotylion, jednak w rzeczywistości nie jest to poprawna nazwa. Nazwa jest bowiem dużo prostsza, są to kokardy narodowe. Pierwszy raz o polskich kokardach narodowych wspomniano uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z dnia 7 lutego 1831 roku. Kokardy narodowe używane były bardzo często na różnych manifestach politycznych, stanowiąc w ten sposób istotny symbol narodowy.

1863 roku kokard narodowych używali powstańcy styczniowi, przypinając je do mundurów lub nakryć głowy. Oprócz powstańców styczniowych kokardy narodowe były używane również przez powstańców wielkopolskich, ale także ułanów należących do Legionów Polskich.  Współcześnie kotylion jako symbol narodowy występuje głównie podczas różnych uroczystości narodowych.

Polacy coraz chętniej zakładają kotyliony manifestując w ten sposób swoją polskość i przynależność narodową. Świadomość bycia Polakiem była w narodzie polskim niezwykle silna i trwała, zwłaszcza podczas trudnych dziejowych momentów, takich jak utrata niepodległości na ponad sto długich lat. Kolejne pokolenia zakorzeniały w sobie poczucie polskości, które trwa do dziś i choćby w takim małym kotylionie, w którym kryje się przecież tak wielki kawał polskiej historii. Warto zatem pamiętać, że kokarda narodowa to nie tylko barwy narodowe, ale cała historia.

Wiele przydatnych informacji na temat kokardy narodowej znaleźć można na https://okolicznosciowe.com.pl/blog/.